GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Magisteruppsatser (IPS) >

Digitala lärverktyg - möjlighet eller hinder? Lärares resonemang kring användandet av digitala lärverktyg i arbetet med elever i läs- och skrivsvårigheter


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31427

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31427_1.pdf440KbAdobe PDF
View/Open
Title: Digitala lärverktyg - möjlighet eller hinder? Lärares resonemang kring användandet av digitala lärverktyg i arbetet med elever i läs- och skrivsvårigheter
Authors: Bengtson, Sofia
Selmqvist, Lena
Issue Date: 12-Nov-2012
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Magisteruppsats
VT12-IPS-08 SLP600
Keywords: digitala lärverktyg
IKT
särskilt stöd
delaktighet
läs- och skrivsvårigheter
Abstract: Syfte: Studiens syfte är ta reda på hur lärare resonerar kring användningen av digitala lärverktyg i arbetet med elever i läs- och skrivsvårigheter och deras kompetens inom området. Frågeställningar: • Hur använder lärare digitala lärverktyg i arbetet med elever i läs- och skrivsvårigheter? • Hur resonerar lärare kring de digitala lärverktygens påverkan på elevens kunskapsutveckling? • Hur förs resonemang kring kompetens och kompetensutveckling? • Vad anser lärare om kommunens satsning på... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31427
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011