GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Kandidatuppsatser (IPS) >

En behagligare tillvaro som älskarinna? En granskning av kvinnor och män i ett läromedel i historia för grundskolan


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31410

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31410_1.pdf225KbAdobe PDF
View/Open
Title: En behagligare tillvaro som älskarinna? En granskning av kvinnor och män i ett läromedel i historia för grundskolan
Authors: Niemi Klars, Anna
Issue Date: 6-Nov-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Kandidatuppsats
VT12-IPS-21 U/V VAL LAU925
Keywords: genus
historia
läromedel
styrdokument
jämställdhet
Abstract: Skolans styrdokument formulerar tydliga krav på jämställdhet. Att läromedel spelar en central roll i undervisningen är en slutsats flera studier ger stöd för och man kan finna flera studier som har granskat läromedlens utifrån hur de lever upp till styrdokumentens krav på jämställdhet. Gemensamt för studierna är att läromedlen får kritik för brister på jämställdhet. När en ny läroplan trädde i kraft 2011, samtidigt som ett nytt läromedel i historia gavs ut väcktes intresse för att undersöka om i... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31410
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011