GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Kandidatuppsatser (IPS) >

Det osynliga dilemmet - Att se det som inte alltid syns. Elever med funktionsnedsättning och undantagsbestämmelsen. En kvalitativ undersökning med lärare för elever i år 8-9


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31409

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31409_1.pdf165KbAdobe PDF
View/Open
Title: Det osynliga dilemmet - Att se det som inte alltid syns. Elever med funktionsnedsättning och undantagsbestämmelsen. En kvalitativ undersökning med lärare för elever i år 8-9
Authors: Lövdinger, Patrik
Issue Date: 6-Nov-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Kandidatuppsats
VT12-IPS-18 U/V VAL LAU925
Keywords: undantagsbestämmelsen
funktionsnedsättning
Abstract: Syfte: Syftet med detta arbete var att undersöka hur lärare använder undantagsbestämmelsen när de ska bedöma elever med funktionsnedsättning. I undantagsbestämmelsen står det att om det finns särskilda skäl (funktionsnedsättningar) får läraren vid betygssättningen bortse från enstaka mål i kursplanen som eleven annars skulle ha uppnått i slutet av skolår 9. De frågeställningar som arbetet utgick ifrån är: • Vilken kännedom uttrycker lärare att de har med avseende på undantagsbestämmelsen? • ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31409
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011