GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Digitaliserade samlingar >
Skolverkets läroplaner >

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31382

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31382_1.pdf18120KbAdobe PDF
View/Open
Title: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Issue Date: 2011
Publication type: book
URI: http://hdl.handle.net/2077/31382
Appears in Collections:Skolverkets läroplaner

 

 

© Göteborgs universitet 2011