GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Magisteruppsatser (IPS) >

Bedömning i matematik. En fallstudie - hur gör lärare på fältet?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31370

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31370_1.pdf313KbAdobe PDF
View/Open
Title: Bedömning i matematik. En fallstudie - hur gör lärare på fältet?
Authors: Sandin, Anna
Issue Date: 5-Nov-2012
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Magisteruppsats
HT12-IPS-02 SLP600
Keywords: matematik
bedömning
ämnesprov
specialpedagogik
Abstract: Syfte: Syftet med fallstudien är att undersöka hur lärare arbetar med bedömning i ma-tematik av elever i behov av särskilt stöd i årskurs 3 under vårterminen 2012. Teori: I den teoretiska inramningen redogörs för en didaktisk ämnesteori där lärarens ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper främjar lärandet. Det gynnar elevers prestationer när lärares bedömning stödjer elevers lärande. Med hjälp av den didaktiska ämnesteorin visar studien hur lärare arbetar med bedömning i matematik av ele... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31370
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011