GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Magisteruppsatser (IPS) >

"Ja, det är Lukas-matte idag!" En fallstudie av matematikundervisning på gruppnivå


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31368

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31368_1.pdf296KbAdobe PDF
View/Open
Title: "Ja, det är Lukas-matte idag!" En fallstudie av matematikundervisning på gruppnivå
Authors: Herngren, Heléne
Issue Date: 5-Nov-2012
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Magisteruppsats
HT12-IPS-01 SLP600
Keywords: hermeneutisk-fenomenologisk ansats
specialpedagogik
elever i behov av stöd
matematik
gruppnivå
Abstract: Syfte Syftet med studien var att inom ramen för en fallstudie, skapa fördjupad förståelse för såväl klasslärares som speciallärares hinder och möjligheter att på gruppnivå utveckla elevers matematiska kunskaper. Studien har haft en särskild inriktning mot elever i behov av särskilt stöd. Forskningsansats och metod Studien har genomförts utifrån en hermeneutisk-fenomenologisk ansats. Inom fenomenologin uppmanas forskaren att ”gå tillbaka till sakerna själva”, samt att vara följsam mot forskn... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31368
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011