GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Vetenskapligt Underlag för Hygienska Gränsvärden 32.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31367

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31367_4.pdf939KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 150 kr. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: Vetenskapligt Underlag för Hygienska Gränsvärden 32.
Authors: Montelius (Ed.), Johan; Kriteriegruppen för hygieniska gränsvärden; Arbetsmiljöverket
Issue Date: 2012
Extent: 81 s
Publication type: report
Publisher: Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa; vetenskaplig skriftserie
Keywords: n-Butylakrylat, Dietylamin, Etanolamin, Etylamin, Hygieniskt gränsvärde, Koldioxid, Riskvärdering, Toxikologi, Vetenskapligt underlag.
Abstract: Montelius J (ed). Vetenskapligt underlag för hygieniska gränsvärden. 32. Arbete och Hälsa 2012;46(6),1-81. Göteborgs Universitet. Sammanställningar baserade på kritisk genomgång och värdering av de veten-skapliga fakta, vilka är relevanta som underlag för fastställande av hygieniskt gränsvärde. Volymen omfattar de underlag som avgivits från Kriteriegruppen för hygieniska gränsvärden vid Arbetsmiljöverket under perioden oktober 2010 till och med maj 2012.
ISBN: 978-91-85971-40-4
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/31367
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011