GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

AMERIKASVENSKA. Lexikala jämförelser och attritionspåverkan


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31244

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31244_1.pdf298KbAdobe PDF
View/Open
Title: AMERIKASVENSKA. Lexikala jämförelser och attritionspåverkan
Authors: Andersson, Linn
Issue Date: 1-Nov-2012
Degree: Student essay
Keywords: amerikasvenska
förstaspråksattrition
attrition
språkförlust
tvekfenomen
lexikon
svenskamerikaner
Abstract: Den här uppsatsen behandlar amerikasvenska; vad amerikasvenska är och hur den uppträder bland svenskamerikaner idag i jämförelse med förr, med fokus på det lexikala. I diskussionen kring amerikasvenska behandlas även begreppet attrition (språkförlust) och hur det eventuellt har påverkat språkbruket. Uppsatsens syfte är att undersöka amerikasvenskan och huruvida den språkliga varieteten fortfarande förekommer bland svenskamerikaner. Vidare kopplas även forskning om amerikasvenskan samman ... more
Description: Författare: Linn Andersson SIS:133 Specialarbete, 15 hp Svenska som andraspråk Vårterminen 2012 Handledare: Rakel Johnson Examinator: Sofia Tingsell
URI: http://hdl.handle.net/2077/31244
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011