GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Kandidatuppsatser >

Att få LOV att leva – En undersökning om implementeringen av Lagen om Valfrihetssystem i Lerums Kommun


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31229

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31229_1.pdf1025KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att få LOV att leva – En undersökning om implementeringen av Lagen om Valfrihetssystem i Lerums Kommun
Authors: Gadami, Farahnaz
Erlandsson, Hampus
Issue Date: 31-Oct-2012
Degree: Student essay
Keywords: LOV, hemtjänst, valfrihet, information, äldreomsorg
Abstract: Lagen om Valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft 1 januari 2009, och denna lagstiftning var tänkt att inom äldreomsorgen förflytta makten till brukarna genom att låta dem välja hemtjänstutförare utifrån sina egna kriterier. Vårt syfte var att beskriva tillämpningen av LOV utifrån professionellas perspektiv i Lerums kommun. För att undersöka detta använde vi oss av en kvalitativ metod och intervjuade biståndshandläggare och utvecklingsledaren inom äldreomsorgen i Lerums kommun, samt två av de priva... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31229
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011