GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Human and Economic Geography / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012) >
Kandidatuppsatser / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012) >

Mot nya destinationer - Om spårvägsutbyggande i Göteborg och Sverige


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31226

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31226_1.pdfStudent essay1087KbAdobe PDF
View/Open
Title: Mot nya destinationer - Om spårvägsutbyggande i Göteborg och Sverige
Authors: Renström, Tobias
Roppola, Elisabeth
Issue Date: 30-Oct-2012
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Kandidatuppsats i kulturgeografi och geografi med kulturgeografisk inriktning
2012:28
Abstract: Vår problemformulering kretsar kring miljö och trängsel i städerna där spårvagnen fått igen en viktig roll. Syftet har varit att undersöka investeringar i spårvagnstrafiken i svenska städer. Vi har använt oss av textanalys för att få fram information som inte kan hittas på annat sätt informantintervjuer för att få fram det som inte kom fram i texterna och se hur man arbetar med frågorna i verkligheten för att visa resultatet för uppsatsen på ett lämpligt sätt. Resultatet av vår undersökning v... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31226
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012)

 

 

© Göteborgs universitet 2011