GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Magisteruppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Kirurgisk avdelningsrond, en arena för överordning och underordning.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/31222

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_31222_1.pdf1176KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kirurgisk avdelningsrond, en arena för överordning och underordning.
Other Titles: Surgical ward round – an arena for superiority and inferiority
Authors: Petersson, Johanna
Issue Date: 30-Oct-2012
Degree: Student essay
Keywords: Rond
Sjuksköterska
Genus
Makt
Abstract: Introduktion Avdelningsronden är ett vanligt inslag i sjukhusbaserad slutenvård. Vetenskapliga studier saknas där ronden som social eller organisatorisk konstruktion fokuseras. Ett genusperspektiv antas i denna studie för att ge kännedom om maktstrukturer och orättvisor samt försöker hitta orsaksförklaringar till varför dessa uppstår. Syfte Studiens syfte är att undersöka vad som är mest angeläget för den kirurgiska avdelningssjuksköterskan i samband med avdelningsronden och hur hon/han hante... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/31222
Appears in Collections:Magisteruppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011