GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Magisteruppsatser (IPS) >

Barns olikheter i en skola för alla. Pedagogers syn på möjligheten att möta barns olikheter i förskoleklassen


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30800

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30800_1.pdf286KbAdobe PDF
View/Open
Title: Barns olikheter i en skola för alla. Pedagogers syn på möjligheten att möta barns olikheter i förskoleklassen
Authors: Dalberg, Anneli
Issue Date: 29-Oct-2012
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Magisteruppsats
VT12-IPS-06 SPP600
Keywords: förskoleklass
olikheter
en skola för alla
pedagogers livsvärldar
Abstract: Syfte: Studiens syfte är att synliggöra hur pedagoger i förskoleklassen hanterar utmaningen att möta barns olikheter inom ramen för en skola för alla. Syftet är också att ge kunskaper om hur specialpedagoger kan stötta pedagoger i arbetet med att utforma en verksamhet som möter varje barn utifrån sina förutsättningar och i synnerhet de barn som uppvisar svårigheter. De frågeställningar studien utgår ifrån är: Hur ser pedagogerna på möjligheten att möta barns olika behov i förskoleklassen? Vilka ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30800
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011