GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Applied Information Technology / Institutionen för tillämpad informationsteknologi >
Master theses >

Hur har strategiarbetet förändrats?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30799

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30799_1.pdf746KbAdobe PDF
View/Open
Title: Hur har strategiarbetet förändrats?
Other Titles: How has the work with IS/IT-strategy changed?
Authors: Svensson, Christopher
Issue Date: 29-Oct-2012
Degree: Master theses
Series/Report no.: 2012
017
Keywords: IT-strategi
IS-strategi
IS/IT-strategi
Strategiformulering
Förändring
Förändringsledning
Förändringsbehov
Mognad
Alignment
IT-Management
Abstract: De flesta organisationer är idag medvetna om att informationssystemsstrategier måste utvecklas i ett större perspektiv till organisationens affärsstrategiformulering och implementationsprocesser. Detta har på senare år blivit allt viktigare, då teknikens framfart medför nya möjligheter för organisationer att konkurrera på marknaden. En organisations strategiarbete och strategiformulering påverkas direkt eller indirekt av yttre omständigheter. Det kan vara allt ifrån konkurrenter, det rådande kon... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30799
Appears in Collections:Master theses

 

 

© Göteborgs universitet 2011