GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

”Så nu kanske ni vet varför?” Placering av satsadverbialet kanske i deklarativa huvudsatser


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30797

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30797_1.pdf216KbAdobe PDF
View/Open
Title: ”Så nu kanske ni vet varför?” Placering av satsadverbialet kanske i deklarativa huvudsatser
Authors: Hellmig, Katja
Issue Date: 29-Oct-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Kandidatuppsats
Keywords: kanske
satsadverbial
talspråk
blogg
Abstract: Föremålet för denna studie är satsadverbialet kanske i deklarativa huvudsatser. Kanske kan, i motsats till andra satsadverbial, dela positionen före det finita verbet tillsammans med andra led. Detta bryter mot V2-regeln som vanligen lärs ut till andraspråksinlärare. Dessutom kan kanske framtvinga bisatsordföljd i en deklarativ huvudsats. Enligt rådande forskningsläge beror dessa avvikelser på ordets språkhistoriska utveckling från verbfras till adverb. Som före detta verbfras kan ske upp... more
Description: Specialarbete, 15 hp Fördjupningskurs SSA133 Vt 2012 Handledare: Maia Andréasson
URI: http://hdl.handle.net/2077/30797
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011