GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Ordföljd i andraspråksinlärares svenska


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30796

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30796_1.pdf426KbAdobe PDF
View/Open
Title: Ordföljd i andraspråksinlärares svenska
Authors: Bjerkstig, Anna
Issue Date: 29-Oct-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Kandidatuppsats
Keywords: huvudsatsordföljd
bisatsordföljd
placering av inte
ordföljd i satsens slutfält
Abstract: Detta arbete handlar om några av de ordföljdsstrukturer i svenskan som många andraspråksinlärare har svårigheter att tillägna sig. Syftet med min uppsats är att ta reda på hur mina informanter hanterar ordföljden mellan subjekt och finit verb i huvudsatser och bisatser. Jag vill också ta reda på hur informanternas förmåga att korrekt placera satsadverbet inte i huvudsatser och bisatser utvecklas över tid. Till sist intresserar jag mig för vilka svårigheter som kan möta informanterna då de ... more
Description: Specialarbete, 15 hp Svenska som andraspråk, SSA133 Vårterminen 2012 Handledare: Roger Källström
URI: http://hdl.handle.net/2077/30796
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011