GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Kandidatuppsatser >

Skolans och familjens betydelse för ungdomars cannabisbruk - en kvantitativ studie om skolelevers drogvanor i Göteborg 2010


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30792

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30792_1.pdf2447KbAdobe PDF
View/Open
Title: Skolans och familjens betydelse för ungdomars cannabisbruk - en kvantitativ studie om skolelevers drogvanor i Göteborg 2010
Authors: Fagerberg, Christina
Svensson, Linda
Issue Date: 29-Oct-2012
Degree: Student essay
Keywords: risk- och skyddsfaktorer, cannabis, sociala band, familj, skola
Abstract: Syfte Syftet med studien har varit att ta reda på hur ungdomars drogvanor när det gäller cannabisanvändning ser ut, och ställa detta mot risk- och skyddsfaktorer som kan finnas i skolmiljön samt inom familjen för att utröna om det finns några samband mellan cannabisanvändning och ovan nämnda faktorer. Frågeställningarna är: Hur ser cannabis- användandet ut i förhållande till kön, årskurs och stadsdelsområde i Göteborg år 2010? Vilka samband kan vi se när det gäller cannabisanvänd... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30792
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011