GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Kandidatuppsatser >

”Heart to feel somebody´s pain” - En kvalitativ studie om socialarbetares reflektioner gällande arbetet med kris och sorg på sjukhus i Indien.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30791

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30791_1.pdf472KbAdobe PDF
View/Open
Title: ”Heart to feel somebody´s pain” - En kvalitativ studie om socialarbetares reflektioner gällande arbetet med kris och sorg på sjukhus i Indien.
Authors: Hovbäck, Sara
Thilander, Jenny
Issue Date: 29-Oct-2012
Degree: Student essay
Keywords: Indisk sjukvård, kris, sorg, socialarbetare och psykosocialt stöd.
Abstract: Syftet med denna studie är att beskriva hur socialarbetare på två sjukhus i Indien arbetar med kris och sorg. Vi vill utifrån deras egna tankar och erfarenheter undersöka hur det psykosociala stödet ser ut för människor på dessa sjukhus. Vi fokuserar även på hur socialarbetarna själva resonerar kring kris och sorg, teoretiskt och praktiskt. Vi har genomfört åtta kvalitativa intervjuer med socialarbetare på sjukhus i Pune, Indien. Alla våra informanter har flera års erfarenhet av arbete med kr... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30791
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011