GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Kandidatuppsatser >

Mål, förutsättningar och relationer. En kvalitativuppsats om motivationsfaktorer för unga på behandlingshem


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30789

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30789_1.pdf371KbAdobe PDF
View/Open
Title: Mål, förutsättningar och relationer. En kvalitativuppsats om motivationsfaktorer för unga på behandlingshem
Authors: Dahlström, Tom
Issue Date: 29-Oct-2012
Degree: Student essay
Keywords: Motivation, Ungdomar, Hem för Vård eller Boende, HVB, Förändring
Abstract: Denna uppsats tar upp vad som motiverar ungdomar till att arbeta med sin situation när de är placerade på Hem för Vård eller Boende. Undersökningen är baserad på kvalitativa intervjuer med ungdomar och behandlare på Hem för Vård eller Boende och ungdomarnas syn på motiverande faktorer och utgår från följande frågeställningar:  Vad tycker ungdomarna motiverar dem till att genomgå behandling?  Vad tycker behandlare motiverar ungdomar till att genomgå behandling?  Finns det några skillnader... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30789
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011