GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Masteruppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Erfarenheter av att vara anlagsbärare av hemofili och mamma till ett barn med hemofili


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30780

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30780_1.pdf408KbAdobe PDF
View/Open
Title: Erfarenheter av att vara anlagsbärare av hemofili och mamma till ett barn med hemofili
Other Titles: “The experience of being a haemophilia carrier and a
Authors: Myrin Westesson, Linda
Issue Date: 29-Oct-2012
Degree: Student essay
Keywords: Hemofili
anlagsbärare
erfarenheter
patientundervisning eller information
psykosocial
livskvalitet
Abstract: Introduktion Kvinnor som bär på hemofilianlaget har inte tidigare uppmärksammats i någon större grad av sjukvården. När kvinnan har fött ett barn med hemofili har hon tät kontakt med Koagulationscentrum och är själv djupt involverad i barnets behandling. Då det finns mycket begränsat med kvalitativa studier om den anlagsbärande kvinnans situation är det av betydelse att sådan forskning genomförs. När större förståelse för kvinnans erfarenheter och hennes livssituation uppnåtts finns möjlig... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30780
Appears in Collections:Masteruppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011