GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Food and Nutrition, and Sport Science / Institutionen för kost- och idrottsvetenskap >
Kandidatuppsatser >

Hälsosamma ungdomar?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30759

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30759_1.pdf848KbAdobe PDF
View/Open
Title: Hälsosamma ungdomar?
Other Titles: Gymnasiekillars syn på hälsosam mat
Authors: Pettersson, Emil
Issue Date: 25-Oct-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Hälsopromotionsprogrammet inriktning kostsvetenskap HPK
VT 2012
Keywords: Hälsa
killar
påverkan
matval
ungdomar
Abstract: Övervikten i samhället har ökat, i Sverige är enligt dagens forskning hälften av alla vuxna män, en tredjedel av alla kvinnor och vart femte barn överviktiga eller feta. Ohälsosamma matvanor och ett stillasittande liv är saker som anses bidra till att vi blir sjuka och dör för ti-digt. Min kandidatuppsats syfte är att beskriva gymnasiekillars syn på hälsosam mat, matval samt påverkan. Detta för att få en förståelse för hur ungdomskillar resonerar gällande hälsosam mat, vilket kan fungera som ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30759
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011