GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
B-uppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Att hålla nakna substantiv. En undersökning av konstruktionen [hålla naket substantiv] i betydelsen utföra den aktivitet som substantivet betecknar.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30658

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30658_1.pdf446KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att hålla nakna substantiv. En undersökning av konstruktionen [hålla naket substantiv] i betydelsen utföra den aktivitet som substantivet betecknar.
Authors: Asplund, Arvid
Issue Date: 16-Oct-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: B-uppsats
Keywords: Konstruktikon
konstruktionsgrammatik
naket substantiv
Abstract: Denna uppsats kommer att undersöka konstruktionen [Hålla+naket substantiv] i betydelsen ’att utföra den aktivitet som substantivet betecknar’. Typiska exempel på konstruktionen är uttryck som: hålla tal, hålla möte eller hålla utkik. Det speciella med denna konstruktion är att nominalfrasen kan tolkas som en del av verbfrasen istället för som objektet. Detta kallas lättverbskonstruktioner och är samma mönster som i fraser som, att ta en dusch. I uppsatsen kommer konstruktionen ringas in i fråga... more
Description: Specialarbete, 7,5 hp Svenska språket, fortsättningskurs 1203 Vt 2012 Handledare: Benjamin Lyngfelt
URI: http://hdl.handle.net/2077/30658
Appears in Collections:B-uppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011