GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Food and Nutrition, and Sport Science / Institutionen för kost- och idrottsvetenskap >
Kandidatuppsatser >

Att undervisa om kost och hälsa, eller om mat och hälsa?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30646

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30646_1.pdf604KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att undervisa om kost och hälsa, eller om mat och hälsa?
Authors: Persson, Frida
Svensson, Elin
Issue Date: 12-Oct-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Lärarprogrammet med inriktning hem- och konsumentkunskap
VT 2011
Keywords: Undervisning
ämnesintegrerad undervisning
Abstract: I bakgrunden presenteras olika definitioner på våra val av begreppen kost, mat och hälsa. Andra områden som tas upp är hur folkhälsan förhåller sig i Sverige och vad ämnesintegrerad undervisning kan leda till i utvecklingssyfte för elever. Den nuvarande kursplanen, Lpo 94, och den nya kursplanen, Lgr 11, presenteras för hem- och konsumentkunskap samt idrott och hälsa och hur de behandlar kost, mat och hälsa. Syftet är dels att undersöka hur lärare i hem- och konsumentkunskap samt idrott och häls... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30646
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011