GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Food and Nutrition, and Sport Science / Institutionen för kost- och idrottsvetenskap >
Kandidatuppsatser >

Elever samtalar om lnnebörder av hälsa, ekonomi och miljö


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30645

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30645_1.pdf2255KbAdobe PDF
View/Open
Title: Elever samtalar om lnnebörder av hälsa, ekonomi och miljö
Authors: Hittrich, Josefin
Issue Date: 12-Oct-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Lärarprogrammet i hushållsvetenskap, LHK 410
VT 2011
Keywords: hem- och konsumentkunskap
hälsa
ekonomi
miljö
Abstract: I skolans styrdokument ingår många olika begrepp, som elever ska utveckla kunskap kring. I den här studien behandlas begreppen hälsa, ekonomi och miljö som är tre centrala begrepp i hem- och konsumentkunskap. Dessa tre begrepp är en konkretisering av de tre dimensionerna i hållbar utveckling. Undervisning i hållbar utveckling innebär en demokratisk undervisning, där eleverna ska utveckla ett kritiskt fårhållningssätt för att känna till konsekvenser med olika val. För att utveckla kunskapen kr... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30645
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011