GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Food and Nutrition, and Sport Science / Institutionen för kost- och idrottsvetenskap >
Kandidatuppsatser >

Maten – ett mål för livet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30643

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30643_1.pdf1156KbAdobe PDF
View/Open
Title: Maten – ett mål för livet
Other Titles: Personals och föräldrars uppfattningar om barns lärande i projektet Sinnenas mat i förskolan
Authors: Svenson, Ann-Margrethe
Issue Date: 12-Oct-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Lärarprogrammet i hushållsvetenskap, LHK 410
VT 2011
Keywords: Förskolepedagogik
Förhem- och konsumentkunskap
hälsofrågor
kokbok
pedagogik
språkutveckling
Abstract: Denna studie handlar om hur personal och föräldrar uppfattar hur och vad barn lär sig i projektet Sinnenas mat i förskolan. Två förskollärare, en barnskötare, en måltidspersonal, en kock, en skådespelare och två föräldrar blir intervjuade i syfte att undersöka den deltagande personalens och föräldrarnas uppfattning om vad och hur barnen lärde sig i projektet. Perspektiv och teorier som rör barns lärande och matvanor, hur idén till projektet väcktes och en beskrivning av projektet Sinnenas mat i ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30643
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011