GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Food and Nutrition, and Sport Science / Institutionen för kost- och idrottsvetenskap >
Kandidatuppsatser >

Slöjd – ett eller två ämnen?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30642

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30642_1.pdf478KbAdobe PDF
View/Open
Title: Slöjd – ett eller två ämnen?
Other Titles: Hur några lärare utbildade vid göteborgsutbildningen undervisar i slöjd.
Authors: Karlsson, Johanna
Issue Date: 12-Oct-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Lärarprogrammet/LHK410 Slöjd
VT 2011
Keywords: Slöjd
SlGöteborgsutbildningen
slöjdlärare
lärarutbildning
Abstract: Hur arbetar egentligen de lärare som utbildats vid Göteborgsutbildningen där slöjd lärs ut som ett sammanhållet ämne? Det var den stora frågan inför detta arbete. En fråga som funnits hos många av de studenter som gått slöjdutbildningen. Inom området finns det väldigt lite dokumenterat vilket manade mig till att undersöka saken. Detta arbete syftar till att belysa hur de lärare som utbildats vid den så kallade Göteborgsutbildningen jobbar med ämnet slöjd som ett sammanhållet ämne. Genom att t... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30642
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011