GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Food and Nutrition, and Sport Science / Institutionen för kost- och idrottsvetenskap >
Kandidatuppsatser >

Design i Slöjdundervisningen


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30641

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30641_1.pdf720KbAdobe PDF
View/Open
Title: Design i Slöjdundervisningen
Other Titles: Designstudenters minnen från slöjdundervisningen
Authors: Bergqvist, Marie-Helene
Broberg, Lina
Svensson, Albin
Issue Date: 12-Oct-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Lärarprogrammet/LHK410 Slöjd
VT 2011
Keywords: Slöjd
Design
Kreativitet
Grundskolan
Abstract: Design är en stor del av vårt samhälle. Som studenter på slöjdlärarutbildningen vid Göteborgs universitet har vi upplevt att design får en allt större plats i undervisningen. Studien undersöker vilka kopplingar det finns mellan design och slöjd och hur man kan arbeta med det i skolan. I studien har 10 designstudenter vid Göteborgs universitet och Linköpings universitet blivit intervjuade. I studien användes kvalitativa intervjuer som metod. Frågorna berörde studenternas minnen från deras sl... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30641
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011