GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Food and Nutrition, and Sport Science / Institutionen för kost- och idrottsvetenskap >
Kandidatuppsatser >

Val i slöjden


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30640

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30640_1.pdf416KbAdobe PDF
View/Open
Title: Val i slöjden
Other Titles: Slöjdlärare reflekterar över val och valmöjligheter
Authors: Enochsson, Lisbeth
Issue Date: 12-Oct-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Lärarprogrammet med inriktning slöjd
VT 2011
Keywords: slöjd ett ämne
slöjdart
resurser
begränsningar
utbildningar
Abstract: Slöjden är ett ämne och har varit så sedan 80- talet i skolans läroplaner, men fortfarande väljer eleven slöjdart inför termin eller år fast slöjd är ett ämne. Slöjden är också en plats där väldigt många val görs från dels läraren men också från elevens sida. Hur lärarna reflekterar över de olika valen och vilka valmöjligheter, lärarna och eleverna faktiskt har, kan vara intressant att undersöka. Det nordiska slöjdperspektivet när det gäller val kan också vara av intresse. Skiljer sig Sverige fr... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30640
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011