GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

"Modersmålet ligger till grund för inlärning av andraspråket" En jämförande studie av sfi-­undervisning med och utan modersmålsstöd


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30603

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30603_1.pdf637KbAdobe PDF
View/Open
Title: "Modersmålet ligger till grund för inlärning av andraspråket" En jämförande studie av sfi-­undervisning med och utan modersmålsstöd
Authors: Skoglund, Annette
Issue Date: 11-Oct-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Uppsats
Keywords: modersmålsbaserad undervisning
alfabetiseringsundervisning
vuxna illitterata andraspråksinlärare
Abstract: Syftet med denna undersökning är att jämföra två olika undervisnings-­ former för vuxna illitterata andraspråksinlärare. Undersökningen görs på två olika skolor. Den ena skolan erbjuder modersmålsstöd i undervisningen och den andra skolan har ingen modersmålsundervisning. De områden som jämförs är om och i så fall hur elevernas sätt att lära skiljer sig beroende på om de har modersmålsundervisning eller inte, om motivationen ökar om eleverna får stöttning på sitt modersmål, om och hur dig... more
Description: Specialarbete, 15 hp Svenska som andraspråk, fördjupningskurs SSA133 Vt 2012 Handledare: Lilian Nygren-­Junkin
URI: http://hdl.handle.net/2077/30603
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011