GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden – en jämförelse mellan svenska banker


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30593

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30593_1.pdf681KbAdobe PDF
View/Open
Title: Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden – en jämförelse mellan svenska banker
Authors: Johansson, Emelie
Nilsson, Helena
Issue Date: 10-Oct-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Industriell och finansiell ekonomi
11/12:21
Keywords: Bank, strategi, marknadsföring, kundlojalitet, bolån
Abstract: Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka och beskriva om det finns några skillnader och/eller likheter i hur svenska storbanker respektive övriga banker arbetar strategiskt för att få nya bolånekunder samt behålla befintliga. Metod: Sex stycken kvalitativa intervjuer med tre storbanker respektive tre övriga banker har utförts. Vi har bandat intervjuerna för att sedan sammanfatta dem och skicka tillbaka dem till respondenterna för godkännande. Urvalet av banker gjordes genom att kontakta de ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30593
Appears in Collections:Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011