GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Magisteruppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

SAOL och vardagsspråket – bruklighet i sex upplagor från 1900-talet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30588

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30588_1.pdfMagisteruppsats Joel Landberg2773KbAdobe PDF
View/Open
Title: SAOL och vardagsspråket – bruklighet i sex upplagor från 1900-talet
Authors: Landberg, Joel
Issue Date: 10-Oct-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Uppsats
Keywords: lexikografi
normativt-deskriptivt
vardagsspråk
bruklighet
Svenska Akademiens ordlista
Abstract: Denna uppsats handlar om hur bruklighetsmarkören <vard.>, vardagligt, användes i de sex upplagor av Svenska Akademiens ordlista som gavs ut under nittonhundratalet. Bruklighetsmarkörer är intressanta då de är svåra att entydigt tolka som ett deskriptivt (”så här används ordet”) eller normativt (”så här ska ordet användas”) inslag i ordböcker. Det material som studeras i uppsatsen är bokstaven p och förorden i de sex upplagorna. De 401 ord på p som beskrivits som <vard.> i någon upplaga har samm... more
Description: Specialarbete, 15 hp Magisteruppsats i svenska språket, SV 2140 VT 2012 Handledare: Louise Holmer och Emma Sköldberg Examinator: Elisabet Engdahl
URI: http://hdl.handle.net/2077/30588
Appears in Collections:Magisteruppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011