GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Bestämt eller obestämt? En kontrastiv jämförelse av ett antal engelsk- och kinesisktalande inlärare av species i svenska.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30587

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30587_1.pdfGösta Ericson kandidatuppsats700KbAdobe PDF
View/Open
Title: Bestämt eller obestämt? En kontrastiv jämförelse av ett antal engelsk- och kinesisktalande inlärare av species i svenska.
Authors: Ericson, Gösta
Issue Date: 10-Oct-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Uppsats
Keywords: felanalys
species
interlanguage
Abstract: Det är 2/3 av världens språk som saknar någon form av speciesböjning, dvs. möjlighet att med morfologiska markörer skilja på bestämd och obestämd form av substantiv. Kinesiska är ett av dessa språk. Det är därför rimligt att anta att inlärningen av species kan vålla mycket bekymmer för inlärare av svenska med kinesiska som modersmål. Engelska har liksom svenskan både bestämd och obestämd artikel. I denna uppsats jämför jag engelsk- och kinesisktalande studenter och hur de tillägnar sig species ... more
Description: Specialarbete, 15 hp Svenska som andraspråk, fördjupningskurs SSA133 Vt 2012 Handledare: Hans Landqvist Examinator:
URI: http://hdl.handle.net/2077/30587
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011