GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Department of Historical Studies / Institutionen för historiska studier (2009-) >
Rapporter och böcker / Institutionen för historiska studier >

Sverige 1690. Åkerbruk, boskapsskötsel, skog, befolkning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30585

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30585_1.pdfRapport4623KbAdobe PDF
View/Open
Title: Sverige 1690. Åkerbruk, boskapsskötsel, skog, befolkning
Other Titles: Rapport för Vetenskapsrådets projekt Databasen Sverige 1570-1805: befolkning, jordbruk, jordägande
Authors: Palm, Lennart Andersson
Issue Date: 2012
Extent: 242 s.
Publication type: report
Publisher: Göteborgs universitet. Institutionen för historiska studier
Keywords: Sverige
befolkning
jordbruk
Abstract: Detta är en rapport från projektet Databasen Sverige 1570-1805: befolkning, jordbruk, jordägande, finansierad av främst Vetenskapsrådet och Göteborgs universitet. Denna statistik är en konstruktion, byggd på olika slags fiskala och kamerala källmaterial. Statistiken försöker fånga åkerarealens och utsädets storlek, skördarnas sammansättning och boskapsstockens fördelning på djurslag. Några skördeuppskattningar görs också. Befolkningsskattningarna från ett tidigare arbete av författaren har ocks... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30585
Appears in Collections:Rapporter och böcker / Institutionen för historiska studier

 

 

© Göteborgs universitet 2011