GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Human and Economic Geography / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012) >
Kandidatuppsatser / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012) >

Gentrifiering i Göteborg - En studie av fenomenet gentrifiering i sex centralt belägna primärområden i staden


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30582

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30582_1.pdfStudent essay3722KbAdobe PDF
View/Open
Title: Gentrifiering i Göteborg - En studie av fenomenet gentrifiering i sex centralt belägna primärområden i staden
Authors: Franzén, Sarah
Issue Date: 9-Oct-2012
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Kandidatuppsats i kulturgeografi och geografi med kulturgeografisk inriktning
2012:26
Keywords: gentrifiering
primärområde
urbana processer
boende
Göteborg
Abstract: Studien behandlar det mångfacetterade fenomenet gentrifiering, vilket kan ta sig en lång rad av uttryck, och eventuell förekomst av gentrifiering i några utvalda områden i Göteborg. De utvalda studieområden i staden är sex centralt lokali-serade primärområden: Inom Vallgraven, Brämaregården, Masthugget, Kungsla-dugård, Kålltorp samt Guldheden. Utvald studieperiod är åren 1990, 2000 och 2010. Gentrifiering som fenomen, dess uttryck och eventuella orsaker beskrivs i uppsatsen. Gentrifieringsproce... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30582
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012)

 

 

© Göteborgs universitet 2011