GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Magisteruppsatser (IPS) >

Misslyckade elever eller skolans misslyckande? IM-elevers syn på sin grundskoletid, sitt lärande och sig själva som lärande individer


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30535

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30535_1.pdf272KbAdobe PDF
View/Open
Title: Misslyckade elever eller skolans misslyckande? IM-elevers syn på sin grundskoletid, sitt lärande och sig själva som lärande individer
Authors: Hansson, Anna
Issue Date: 4-Oct-2012
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Magisteruppsats
VT12-IPS-17 SPP600
Keywords: en skola för alla
livslångt lärande
livsvärld
skolerfarenheter
lärande
självbild
Abstract: Det övergripande syftet med denna studie är att beskriva och tolka hur elever på ett introdukt-ionsprogram ser på sitt eget lärande och på sig själva som lärande individer relaterat till tidi-gare skolerfarenheter. Studien är kvalitativ och har en livsvärldsfenomenologisk ansats. Livsvärlden är den värld vi är involverade och lever i. Våra livsvärldar görs synlig genom våra handlingar och berättelser. Livsvärlden uppstår i mötet med omvärlden och detta sker alltid i en bestämd kulturell och ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30535
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011