GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Law / Juridiska institutionen >
Magisteruppsatser >

Tillgång till handlingar inom EU:s institutioner. En studie av EU:s öppenhetsförordning 1049/2001 utifrån sekretessgrunden skydd för privatliv och intetgritet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30524

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30524_1.pdf607KbAdobe PDF
View/Open
Title: Tillgång till handlingar inom EU:s institutioner. En studie av EU:s öppenhetsförordning 1049/2001 utifrån sekretessgrunden skydd för privatliv och intetgritet
Authors: Festin, Ylva
Issue Date: 3-Oct-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: 2012:99
Keywords: EU-rätt
Abstract: EU:s regler kring öppenhet har utvecklats från deklarationer, beslut och fördragsbestämmelser. Sedan 2001 ger förordning 1049/2001 en lagstadgad rätt för medborgare att få tillgång till handlingar inom EU:s institutioner. Nya rättsfall på området har förändrat tillämpningen av förordning 1049/2001 och Bavarian Lager-målet har påverkat hur sekretessgrunden i 4(1)b i förordning 1049/2001 om skyddet för privatliv och personuppgifter skall förstås. Istället för att göra en riskbedömning om de... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30524
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011