GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Law / Juridiska institutionen >
Magisteruppsatser >

Framställning av tryckta produkter. Följdändring av kundernas beskattning granskat ur ett rättssäkerhetsperspektiv


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30521

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30521_1.pdf525KbAdobe PDF
View/Open
Title: Framställning av tryckta produkter. Följdändring av kundernas beskattning granskat ur ett rättssäkerhetsperspektiv
Authors: Högström, Isabella
Issue Date: 3-Oct-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: 2012:90
Keywords: Skatterätt
Abstract: Uppsatsen behandlar rättsläget på mervärdesskatteområdet efter EU-domen C-88/09 Graphic Procédé. I målet fastslog domstolen att framställning av tryckta produkter skulle betraktas som leverans av varor och inte tillhandahållanden av tjänster enligt mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG. I svensk skatterätt är följden av domen att framställning av tryckta produkter inte ska betraktas som tjänster som beskattas med en normalskattesats om 25 procent enligt 7:1 st. 1 ML, utan att dessa ska betraktas... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30521
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011