GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Magisteruppsatser (IPS) >

"Lugn och ro och lite tålamod. Vi fixar det". Tre livsberättelser om läsning i skolans värld


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30517

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30517_1.pdf235KbAdobe PDF
View/Open
Title: "Lugn och ro och lite tålamod. Vi fixar det". Tre livsberättelser om läsning i skolans värld
Authors: Klintberg, Helena
Issue Date: 3-Oct-2012
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Magisteruppsats
VT12-IPS-16 SPP600
Keywords: livsvärldsfenomenologi
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
specialpedagogik
Abstract: Syfte: Det övergripande syftet är att ur ett livsvärldsperspektiv undersöka hur tre elever med lässvårigheter/dyslexi upplever skolan och sina studier. Studien vill även ta reda på hur eleverna ser på stödinsatser och vilka behov av dessa de anser sig ha. Jag vill med denna studie öka förståelsen och kunskapen om hur fenomenet läs- och skrivsvårigheter kan visa sig för eleverna i skolans värld och i och med det ge en utgångspunkt för diskussion om utveckling och förbättring av undervisningen.... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30517
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011