GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Sociology and Work Science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap >
Magisteruppsatser (Department of Sociology and Work Science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap) >

Nya Turismföretag - en kvalitativ studie kring faktorer för ökat turismföretagande med utgångspunkt inom Destination Läckö Kinnekulle


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30505

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30505_1.pdf262KbAdobe PDF
View/Open
Title: Nya Turismföretag - en kvalitativ studie kring faktorer för ökat turismföretagande med utgångspunkt inom Destination Läckö Kinnekulle
Authors: Stenberg, Elisabeth
Issue Date: 2-Oct-2012
Degree: Student essay
Keywords: Turismnäring
Turism
Turismföretagare
Entreprenörskap
Destination
Insats
Efterfrågan
Drivkraft
Livsstil
Förutsättningar
Abstract: Studien syftar till att identifiera faktorer vilka kan främja ett ökat turismföretagande. Det är en kvalitativ studie som främst baseras på 21 intervjuer som genomförts inom det område som den empiriska delen av studien omfattar, Destination Läckö Kinnekulle, vilket innefattar Götene och Lidköping med omnejd. Studien visar att de flesta insatser som genomförts har viss positiv inverkan för turismnäringen, men på olika sätt. Turismnäringen är omfattande och påverkas av många aspekter i samh... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30505
Appears in Collections:Magisteruppsatser (Department of Sociology and Work Science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)

 

 

© Göteborgs universitet 2011