GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
GU-ISS Forskningsrapporter från Institutionen för svenska språket (2011-) >

Kämpa på! En undersökning av konstruktionen VERBA PÅ med fortsättningsbetydelse


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30458

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30458_1.pdf673KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kämpa på! En undersökning av konstruktionen VERBA PÅ med fortsättningsbetydelse
Authors: Börjesson, Linnéa
Issue Date: 2012
Extent: 34
Publication type: report
Publisher: Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet
Series/Report no.: Forskningsrapporter från institutionen för svenska språket
GU-ISS-2012-05
Keywords: Konstruktikon
konstruktionsgrammatik
aktionsart
aspekt
partikel
Abstract: Denna undersökning handlar om konstruktionen VERBA PÅ, där partikeln på anger fortsättningsbetydelse för verbhandlingen. Typiska exempel på konstruktionen återfinns i meningar som Spring på, du är snart framme! eller Vi kämpade på för att bli klara i tid. Syftet med undersökningen är uppdelat i två moment. Det ena är att karaktärisera konstruktionen, främst i fråga om aktionsart. Det andra är att formulera en sk konstruktikonpost, dvs ett beskrivningsschema över konstruktionen så som det s... more
ISSN: 1401-5919
URI: http://hdl.handle.net/2077/30458
Appears in Collections:GU-ISS Forskningsrapporter från Institutionen för svenska språket (2011-)

 

 

© Göteborgs universitet 2011