GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Lev fort och dö ung. En litteraturstudie om unga män och sexuellt riskbeteende


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30432

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30432_1.pdf251KbAdobe PDF
View/Open
Title: Lev fort och dö ung. En litteraturstudie om unga män och sexuellt riskbeteende
Other Titles: Live fast and die young - a literature study about sexual risk taking among young men
Authors: Eikemo, Ragnhild
Issue Date: 27-Sep-2012
Degree: Student essay
Keywords: Attitude to sexuality, Attitude to risk, Sexual health, Sexual transmitted infections, Youth central, Young men
Abstract: Syftet med denna litteraturstudie var att problematisera det faktum att unga män söker till landets ungdomsmottagningar (UM) i mycket mindre utsträckning än unga kvinnor. Genom att analysera 12 vetenskapliga artiklar på området unga män och sexualitet söktes det svar på hur de unga männen själva ser på sin egen betydelse för att minska STI och oönskade graviditeter. Det undersöktes också om det finns stora könsskillnader eller skillnader mellan olika grupper när det gäller inställning till preve... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30432
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011