GUPEA >
Faculty of Humanities / Humanistiska fakulteten >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
ROSA. Rapporter om svenska som andraspråk >

"Everything I read on the Internet is in English". On the impact of extramural English on Swedish 16-year-old pupils’ writing proficiency.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30417

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30417_1.pdfInlaga ROSA 152234KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_30417_2.pdfOmslag ROSA 15305KbAdobe PDF
View/Open
Title: "Everything I read on the Internet is in English". On the impact of extramural English on Swedish 16-year-old pupils’ writing proficiency.
Authors: Olsson, Eva
Editors: Johansson Kokkinakis, Sofie
Tingsell, Sofia
Issue Date: 2012
Extent: 135
Publication type: report
Publisher: Institutet för svenska som andraspråk, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet
Series/Report no.: universitet Rapporter om svenska som andraspråk (ROSA)
15
Keywords: writing proficiency
extramural English
vocabulary range
register
appraisal theory
EFL
SLA
Swedish pupils
Abstract: I denna licentiatuppsats undersöks vilken inverkan som exponering för engelska på fritiden kan ha på svenska grundskoleelevers förmåga att skriva på engelska. I uppsatsen analyseras brev och nyhetsartiklar skrivna av 37 elever i årskurs 9. Text-, menings- och ordlängd samt ordvariation undersöks med hjälp av korpusbaserade metoder. Också användningen av olika värderande och graderande uttryck i elevernas texter analyseras utifrån appraisal-teorin. Undersökningen visar att omfattningen av kon... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30417
Appears in Collections:ROSA. Rapporter om svenska som andraspråk

 

 

© Göteborgs universitet 2011