GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
ROSA. Rapporter om svenska som andraspråk >

Creating multimodal texts in language education


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30416

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30416_1.pdfInlaga ROSA 141328KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_30416_2.pdfOmslag ROSA 14435KbAdobe PDF
View/Open
Title: Creating multimodal texts in language education
Authors: Godhe, Anna-Lena
Editors: Johansson Kokkinakis, Sofie
Tingsell
Issue Date: 2012
Extent: 123
Publication type: report
Publisher: Institutet för svenska som andraspråk, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet
Series/Report no.: Rapporter om svenska som andraspråk (ROSA)
14
Keywords: collaborative writing
ICT
positioning
framing
emerging
interaction analysis
activity theory
boundary objects
Abstract: I denna licentiatuppsats undersöks gymnasieelevers skapande av digitala berättelser i svenska eller svenska som andraspråk i en skolpraktik. Analysen grundas på videoupptagningar av par eller mindre grupper under deras arbete med sina multimodala texter. I uppsatsen presenteras två par studenter och deras interaktion i två fallstudier. Paren har valts ut för att på olika sätt belysa mångfald, dels utifrån elevers olika språkliga bakgrund, dels vad gäller de olika uttryckssätt de arbetar me... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30416
Appears in Collections:ROSA. Rapporter om svenska som andraspråk

 

 

© Göteborgs universitet 2011