GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Applied Information Technology / Institutionen för tillämpad informationsteknologi >
Kandidatuppsatser/Bachelor theses >

Webbapplikationer, från fristående kod till implementering av ett ramverk - En studie om vilka komplikationer som kan uppstå när applikationer baserad på fristående kod ska överföras till lämpligt ramverk


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30409

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30409_1.pdf704KbAdobe PDF
View/Open
Title: Webbapplikationer, från fristående kod till implementering av ett ramverk - En studie om vilka komplikationer som kan uppstå när applikationer baserad på fristående kod ska överföras till lämpligt ramverk
Other Titles: Web applications, from standalone code to implementing a framework -A study of the complications that can occur when applications based on standalone code should be transferred to the appropriate framework
Authors: Nilsson, Mårten
Issue Date: 25-Sep-2012
Degree: Kandidatuppsats
Bachelor thesis
Series/Report no.: 2012
031
Keywords: Software framework
Web application framework
Webbapplikationer
Refactoring
toFramework refactoring
Abstract: Bakgrunden till denna uppsats rör underhåll av mjukvara vilket tar mycket resurser i förhållande till de som används under utvecklingen av ny mjukvara. För att på ett effektivare sätt utveckla och underhålla mjukvara har olika typer av ramverk utvecklats. Det intressanta är om dessa ramverk även kan vara fördelaktiga att använda för redan utvecklade applikationer skrivna i fristående kod. Detta har testats genom att överföra en redan fungerande webbapplikation skriven i fristående kod till ett l... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30409
Appears in Collections:Kandidatuppsatser/Bachelor theses

 

 

© Göteborgs universitet 2011