Show simple item record

dc.contributor.authorSundström, Linda
dc.contributor.authorAhlin, Lena
dc.contributor.authorArdefelt, Annika
dc.date.accessioned2006-04-18T08:20:52Z
dc.date.available2006-04-18T08:20:52Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/303
dc.description.abstractAbstract Titel: Alla blir vinnare! En intervjustudie med lärare om hur konflikter kan förebyggas med ett systemteoretiskt förhållningssätt i grundskolan Författare: Lena Ahlin, Annika Ardefelt, Linda Sundström Typ av arbete: Examensarbete (10p) Handledare: Ilse Hakvoort Examinator: Kristina Ahlberg Sidantal: 44 Program: Lärarprogrammet, Göteborgs universitet Datum: December 2005 (Rapportnummer: HT05-2611-047) Syfte Syftet med föreliggande arbete är att undersöka hur lärare kan arbeta utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt i grundskolan. För att uppfylla syftet utgår arbetet från tre frågeställningar som berör hur lärare kan interagera med sina elever utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt, vilka förändringar lärare kan uppleva med detta arbetssätt, samt vilka stöd som finns för det systemteoretiska förhållningssättet i skolans styrdokument. Metod En kvalitativ metod i form av intervjuer användes och totalt fem lärare och en utbildare (som också arbetat som lärare) intervjuades om det systemteoretiska förhållningssättet. Intervjuerna utfördes på tre olika skolor i en kommun utanför Göteborg. Resultat Systemteori är en teori som ser mänskligt handlande som något som sker och uppstår i ett samspel mellan andra människor, och som inte kan förklaras av den enskilde individens egenskaper. Människor är delar av ett system som fungerar tillsammans. När ett problem eller en konflikt uppstår ser man till hela systemet istället för till den enskilda individen. Systemteoretiskt förhållningssätt är inte en arbetsmetod utan ett förhållningssätt som ska genomsyra hela verksamheten. Med utgångspunkt i en gemensam grundsyn ter sig dock arbetet olika från lärare till lärare eftersom man sätter sin personliga prägel på förhållningssättet. Det systemteoretiska förhållningssättet har en grundsyn om att allas röst ska bli hörd - alla har rätt till sin upplevelse - samt tanken om att man inte pratar om personer utan med personer. Man anser inte att det endast finns en sanning, utan var och en har sin personliga. Läraren har en neutral roll och är inte ute efter att peka ut eller hitta vem som gjort rätt eller fel, eller att skuldbelägga någon. Man kommer bort från syndabockstänkandet och sökandet efter fel, för att istället fokusera på beteenden, möjligheter och lösningar. Man blickar framåt istället för att se bakåt. Man skiljer på personen och på vad personen gör. Systemteoretiskt förhållningssätt fokuserar på när det fungerar. Resultatet visar också att samtliga lärare upplever att det systemteoretiska förhållningssättet förebygger konflikter. De upplever att förhållningssättet gör att det mer sällan uppstår större konflikter. Med hjälp av förhållningssättet är det möjligt att bygga upp ett positivt och öppet klimat som gör att eleverna vågar vara öppna och raka mot varandra. Med hjälp av systemteoretiskt förhållningssätt kan man lära sig hur man kan arbeta med konflikter och lära sig att hantera dem på ett bättre sätt. Enligt lärarna i vår undersökning finns det ett stort stöd för systemteoretiskt förhållningssätt i styrdokumenten, såsom tex. att skolan ska sträva efter att varje elev respekterar andra människors egenvärde, samt tar avstånd från all form av kränkande behandling.
dc.format.extent738880 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosweeng
dc.publisherGöteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningeng
dc.relation.ispartofseriesht05 2611-047eng
dc.titleAlla blir vinnare! En intervjustudie med lärare om hur konflikter kan förebyggas med ett systemteoretiskt förhållningssätt i grundskolaneng
dc.typeTexteng
dc.type.uppsokCeng
dc.type.svepothereng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record