GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Kandidatuppsatser (IPS) >

Allsången som gemenskapare. En intervjuundersökning om ett projekts möjligheter


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30370

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30370_1.pdf333KbAdobe PDF
View/Open
Title: Allsången som gemenskapare. En intervjuundersökning om ett projekts möjligheter
Authors: Majberger Wiedel, Jennie
Issue Date: 24-Sep-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Kandidatuppsats
VT12-IPS-07 PDGX62
Keywords: sång
gemenskap
delaktighet
utveckling
lärande
förhållningssätt
sociokulturell
Abstract: Syftet med uppsatsen är att belysa hur några pedagoger i grund- och grundsärskolan (åk 0-3) arbetar med och har användning av Allsången; ett projekt där de övar sånger med sina elever och till slut samlas för en stor konsert. Respondenterna arbetar i Stenungsund och det är Kulturskolan där som håller i Allsången. Moderprojektet är Allsången i Angered som funnits i många år. Uppsatsen sammanfattar den pedagogiska tanken bakom Allsångsprojektet. Teori: Det sociokulturella perspektivet på lärand... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30370
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011