GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Human and Economic Geography / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012) >
Masteruppsatser / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012) >

Grönstrukturers roll i kommuners fysiska planering och klimatanpassningsarbete - En studie av fem kommuner i Västra Götalandsregionen


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30369

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30369_1.pdfStudent essay1110KbAdobe PDF
View/Open
Title: Grönstrukturers roll i kommuners fysiska planering och klimatanpassningsarbete - En studie av fem kommuner i Västra Götalandsregionen
Authors: Haglind, Jenny
Issue Date: 21-Sep-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Masteruppsats i geografi med kulturgeografisk inriktning
2012:6
Keywords: klimatförändringar
klimatanpassning
grönstruktur
fysisk planering
Abstract: Klimatförändringar och klimatförändringarnas effekter och påverkan på samhällen är idag ett faktum. Tillsammans med åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser och begränsa påverkan av klimatförändringar krävs det därför även att samhällen anpassas för att klara av ett förändrat klimat. Kommunernas viktigaste verktyg för att göra det är den fysiska planeringen. Grönstrukturens värden och mångfunktionella roll har lyfts fram i rapporter och forskning som en strategi för klimatanpassningen. Gr... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30369
Appears in Collections:Masteruppsatser / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012)

 

 

© Göteborgs universitet 2011