GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Human and Economic Geography / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012) >
Masteruppsatser / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012) >

Är ett reversibelt busskörfält på Hjuviksvägen en hållbar lösning?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30367

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30367_1.pdfStudent essay3344KbAdobe PDF
View/Open
Title: Är ett reversibelt busskörfält på Hjuviksvägen en hållbar lösning?
Authors: Myrstrand Jonsén, Felicia
Issue Date: 21-Sep-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Masteruppsats i geografi med kulturgeografisk inriktning
2012:5
Keywords: hållbar mobilitet
mobility maganement
reversibla busskörfält
acceptans
Hjuviksvägen
Göteborg
Abstract: Hjuviksvägen är i dagsläget inte anpassad efter dagens trafiksituation, eftersom vägen går genom Hjuvik som är ett tättbebyggt villaområde. Detta genererar mycket och tung trafik då vägen är Öckerö kommuns och Hjuviks enda förbindelse med Göteborg. Kapacitetsbristen på Hjuviksvägen bottnar i en gammal bebyggelsestruktur i området tillsammans med en ökad bilanvändning och en expanderad befolkning. Vägens situation har en ojämn riktningsfördelning med långa köer under rusningstrafik, som på morgon... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30367
Appears in Collections:Masteruppsatser / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012)

 

 

© Göteborgs universitet 2011