GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
The School of Public Administration / Förvaltningshögskolan >
Magisteruppsatser, Offentlig förvaltning >

Enhetschefers behov av ekonomistöd i äldreomsorgen.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30326

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30326_1.pdf650KbAdobe PDF
View/Open
Title: Enhetschefers behov av ekonomistöd i äldreomsorgen.
Authors: Auvinen, Nina
Holmgren, Pia
Issue Date: 19-Sep-2012
Degree: Student essay
Student essay
Keywords: Enhetschef
Ekonomistöd
Verksamhetsekonom
Äldreomsorgen
Ekonomistyrning
URI: http://hdl.handle.net/2077/30326
Appears in Collections:Magisteruppsatser, Offentlig förvaltning

 

 

© Göteborgs universitet 2011