GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
School of Global Studies / Institutionen för globala studier >
Kandidatuppsatser >
Humanekologi >

Cykeln – det hållbara resmedlet: Om vad som behöver göras för att fler ska välja cykeln som färdmedel i Kungsbacka stad


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30302

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30302_1.pdf2599KbAdobe PDF
View/Open
Title: Cykeln – det hållbara resmedlet: Om vad som behöver göras för att fler ska välja cykeln som färdmedel i Kungsbacka stad
Authors: Zajc, Anna
Issue Date: 18-Sep-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Humanekologi
2012:3
Abstract: Vårt resande för med sig omfattande negativa konsekvenser, inte minst för miljön. Att vi behöver ställa om våra resvanor är idag de flesta överens om. Ett sätt att närma sig hållbara resvanor kan vara att i ökad utsträckning byta ut bilen mot cykeln. Denna uppsats fokuserar på just cyklingen och hur det går att få fler att välja cykeln. Syftet med uppsatsen är att hitta framgångsrika tillvägagångssätt för att öka andelen resor som görs med cykel samt att undersöka hur en konkret satsning för att... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30302
Appears in Collections:Humanekologi

 

 

© Göteborgs universitet 2011