GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Human and Economic Geography / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012) >
Kandidatuppsatser / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012) >

Godsterminalernas (om)lokalisering i stadsomvandlingen - Dåtid, nutid, drivkrafter och framtidsutsikter i Göteborgsregionen


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30235

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_30235_1.pdfStudent essay3522KbAdobe PDF
View/Open
Title: Godsterminalernas (om)lokalisering i stadsomvandlingen - Dåtid, nutid, drivkrafter och framtidsutsikter i Göteborgsregionen
Authors: Tiderman, Alexander
Westman, Olof
Issue Date: 12-Sep-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Kandidatuppsats i kulturgeografi och geografi med kulturgeografisk inriktning
2012:15
Abstract: För att förstå begreppet omlokalisering och dess orsaker är det viktigt att först studera teorier om begrepp som tillgänglighet, markanvändning, markpriser, förtätning och decentralisering. Begreppen påverkar på olika sätt omlokaliseringarna och det är viktigt att genom empirisk forskning förstå hur de relaterar sig till varandra för att kunna tillämpa begreppen. Kartor är utmärkt som metod när det handlar om att studera geografiska aspekter på ett fenomen, som t.ex. rumsliga samband eller skil... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/30235
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (-2012)

 

 

© Göteborgs universitet 2011